Handelsbetingelser

HANDELSBETINGELSER

Handelsbetingelser & Persondatapolitik

Nærværende handelsbetingelser er gældende for:

Surf Agency IVS
Fiskerivej 2F, Aarhus C
Tlf: +45 42 90 30 10
CVR nr. 36546360

Ved at acceptere Surf Agency’s handelsbetingelser på Surf Agency’s hjemmeside, accepterer du som kunde nedenstående betingelser:

Handelsbetingelser & Persondatapolitik

1. Generelt:


Ved booking af events anses kunden for at have læst og accepteret disse betingelser. Betingelserne finder anvendelse, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem kunden og Surf Agency. I tilfælde af at du registerer andre gæster eller booker på vegne af andre kursister, bekræfter du at du har fuld ret og autoritet til at gøre dette, og at de personer du booker for accepterer samtlige forhold i Surf Agency’s handelsbetingelser. Jeg forstår at ved at acceptere handelsbetingelserne, opgiver jeg min ret til at lægge sag an mod Surf Agency eller på anden måde søge kompensation fra Surf Agency og dets instruktørere.

Anvendelse af billleder:
Du bedes venligst informere os skriftligt inden starten på din aktivitet hvis du eller personer du booker for ikke ønsker dine billeder benyttet. Jeg giver min tilladelse til at billeder der bliver taget af mig selv eller andre jeg har booket et kursus, event eller anden aktivitet for, kan til enhver tid blive brugt af Surf Agency på deres hjemmesider, sociale medier, i forbindelse med markedsføring og presse aktiviteter.

Sikkerhed:
Ved deltagelse godkender jeg at være i stand til at svømme. Jeg kender mine fysiske grænser godt nok, til selv at sige fra eller – stoppe inden jeg eventuelt bliver skadet eller på anden måde fysisk forhindret i at deltage på Surf Agency’s kurser. Jeg er ansvarlig for min egen sikkerhed på vandet! Jeg er ansvarlig for at benytte de svømmeveste som Surf Agency stiller til rådighed.
Jeg forstår at der ligesom i trafikken også er regler på vandet som jeg skal være opmærksom på således at der ikke opstår en uheldig situation med medtrafikanter på vandet. Ved at deltage i Surf Agency’s aktiviteter på vandet er jeg selv ansvarlig for at begå mig korrekt i trafikken og respekterer de basale søfartsregler.

2. Persondatapolitik og datasikkerhed:


Surf Agency er et dansk selskab. Vi overholder derfor den gældende danske Persondatalov. Informationer der indsamles på websiden videresælges ikke. Informationen anvendes alene internt i virksomheden og i kontakt med kunden. Vi behandler og sikrer dine persondata efter vores datapolitik

3. Priser:


Alle priser angives i danske kroner inklusiv moms, danske skatter og afgifter. Alle specifikationer er vejledende.

4. Betaling:


Det er muligt at betale med følgende betalingskort: Dankort, Visa/Dankort, Visa, Maestro og Mastercard. Det er desuden muligt at betale via bankoverførsel. Når betaling er modtaget og registreret, er der indgået en bindende aftale. Surf Agency henviser i den forbindelse særligt til afsnit 8.1 omhandlende fortrydelsesret / afbestilling.

5. Online Booking:


5.1 Online booking af Firma/gruppe Events, Selskabslokale, mobilt vildmarksbad

Efter godkendt booking fremsendes faktura via email. Ved booking kan kunden vælge at betale det fulde beløb eller et depositum på 50% En booking er godkendt når der som minimum er indbetalt depositum 50% af det fulde beløb. Betaling kan foregå online via bookingprocessen på Surf Agency’s hjemmeside eller via et betalingslink i fakturaen.

5.2 Online Booking af Kurser: 

Ved booking af kurser betales det fulde kursusbeløb online i forbindelse med bookingprocessen på Surf Agency’s hjemmeside

5.3 Ændringer til booking 

Når du som kunde foretager en booking af et event vil du modtage et tilbud som du via et betalingslink godkender ved at betale 50% af det fulde beløb i depositum.

Du kan som kunde ændre antal registrerede deltagere indtil 7 dage før et booket arrangementet. Der kan dog max registreres et mandefald op til en reduktion på en rimelighedsgrænse på max 50% af det oprindeligt registrerede deltagerantal.

Surf Agency giver ikke refundering hvis du som kunde ønsker at registreres færre deltagere senere end 7 dage før arrangementet.

Ønsker du som kunde at registrere flere deltagere til arrangementet end du har booket , senere end 7 dage før arrangementet, vil Surf Agency såfremt at der er plads og og mulighed for dette, booke ekstra antal gæster. Surf Agency kan ikke garantere at der er plads hvis der registreres betydeligt flere gæster ind end først angivet. Der sendes en opdateret faktura hvor et restbeløb for de ekstra deltagere vil fremgå. Betalingen for ekstra registrerede deltagere betales straks efter registrering.

Ønsker du som kunde at flytte dit arrangement til en alternativ dato kan du ved henvendelse tidligere end 14 døgn før det bestilte arrangement, flytte arrangementet til en anden dato på betingelse af, der forefindes ledige pladser og at arrangementet afvikles inden for det samme kalenderår.

Alt henvendelse vedr. ændringer til booking skal ske skrifteligt via mail til surf@surfagency.dk.

6. Specielle betingelser:


6.1 Specielle betingelser for booking:
Booking af arrangement er bindende og sker kun ved forudbetaling eller depositum på 50%.

6.2 Specielle betingelser for gavekort og klippekort(turkort) :


Gavekort og klippekort er gyldige i et år fra udstedelsesdatoen. Gavekortet kan benyttes til produkter og arrangementer, som Surf Agency udbyder på det tidspunkt, hvor gavekortet ønskes indløst. Gavekortet kan ikke ombyttes til kontanter. Ved indløsning af gavekort / klippekort, bestilling af arrangement m.m. er booking bindende

7. Reklamation:


Reklamation over mangler under arrangementet skal rettes til Surf Agency skriftligt senest 5 dage efter holdafvikling. Ved enhver tvist eller uoverensstemmelse henviser Surf Agency i den forbindelse særligt til afsnit 8.1. omhandlende Fortrydelsesret.

8.1. Fortrydelsesret / afbestilling:


I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er købet ikke omfattet af fortrydelsesret.

Når du som kunde godkender et tilbud er der ingået en bindende aftale.

Når du som kunde aflyser et godkendt tilbud betales der som minimum et depositum på 50%. Ønsker du som kunde at afbestille en booking vil der ikke være refundering af depositum.

Afbestiller du en booking som du har udført fuld betaling for vil Surf Agency refundere 50% af beløbet. Refundering af de 50% vil kunne foretages såfremt at aflysningen sker tidligere 14 dage før arrangementet.

Afbestilling skal ske skrifteligt via email til surf@surfagency.dk og en eventuel refundering vil blive udført i løbet af 7 arbejdsdage.

Ved manglende fremmøde er der ingen refundering. Der ligeledes ikke refundering for færre deltagere på dagen. Det er kundens ansvar at komme til det aftalte tidspunkt. Der gives ikke ekstra tid ved for sen fremmøde.

8.2. Aflysning / Flytning / refundering af aktivitet m.v.:


Vi kan blive nødt til at ændre kursussted for at undgå kursus aflysninger, det være vejr forhold eller for få tilmeldinger. Hvis kursus sted og/eller tidspunkt ændres vil man blive kontaktet på email eller telefon. Hvis kurset aflyses bestræber vi os på at give besked i ugen op til kurset.

Bookingen kan aflyses på grund af udefra kommende omstændigheder, som Surf Agency og dets samarbejdspartnere ikke har indflydelse på eller haft mulighed for at forudse. Surf Agency er ikke ansvarlig for force majeure – således blandt andet, men ikke udelukkende – underleverandørers eventuelle betalingsstandsninger, konkurser, aflysninger af arrangementer, uforudseelige trafikforhold, myndighedernes indgriben, uforudseelige vejrforhold m.v. I dette tilfælde refunderes arrangementets fulde pris, og kunden kan derudover ikke gøre krav på erstatning. Surf Agency kan aldrig gøres erstatningsansvarlige for beløb udover det beløb der er betalt for arrangementet.

8.3 Erstatning:

Surf Agency og andre personer eller organisation i samarbejde med Surf Agency, kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig i forbindelse med uheld, vejrforhold, kursusindhold eller andre aktiviteter og services som Surf Agency udbyder. Surf Agency’s kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der eventuelt måtte forkomme i forbindelse med vores aktiviteter, hverken før, under eller efter en potentiel aktivitet.

Adgang, ophold og færdsel hos Surf Agency sker på den besøgendes eget ansvar. Surf Agency har ikke ansvar for person- eller tingskade som følge af ulykker, tyveri, øvrige handlinger eller undladelser, som en gæst pådrager sig. Ved hærværk på Surf Agency’s område og/eller rettet mod Surf Agency vil det kunne medføre politianmeldelse samt muligheden for et civilt søgsmål mod en gerningsmand. Personer, der udviser en adfærd og/eller udfører en handling, som påfører Surf Agency et tab i form af bøder og/eller sanktioner for virksomheden, forbeholder Surf Agency sig retten til at holde den pågældende person personligt ansvarlig for tabet.

Surf Agency kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig eller på anden måde ansvarlig for fejl og mangler på vores hjemmesider, sociale medier etc. Surf Agency kan på ingen måde gøres ansvarlig for eventuelle substitut services eller tab som en kunde eller 3. part måtte have i forbindelse med en aktiviteter med Surf Agency eller brug af vores hjemmeside.

8.4 Bortvisning / karantæne m.v.:


Overtrædelse af ordensreglementet kan uden videre føre til bortvisning af en gæst, der forbryder sig mod dette. Der kan udstedes karantæne fra Surf Agency eller fra ethvert andet arrangement med tilknytning til Surf Agency, uanset hvor arrangementet afvikles, ved overtrædelser, der sker på Surf Agency og/eller i umiddelbar nærhed heraf, såsom på parkeringspladser og ved ind og udgange. Ligeledes kan voldelige handlinger foretaget et andet sted, hvor samhørighed med Surf Agency kan drages, udløse karantæne og forbud i forbindelse med afvikling af arrangementer i Surf Agency regi. Instruktøren er berettigede til at bortvise persongrupper, såfremt overtrædelsen ikke kan tilordnes en enkelt person og overtrædelsen i øvrigt er karakteristisk for hele gruppens opførsel. Bortvisning/udelukkelse som følge af deltagernes egne forhold, berettiger ikke til nogen form for erstatning. Eventuelle ekstra udgifter, som følge af manglende overholdelse af retningslinjer, mødetidspunkt m.v. er Surf Agency uvedkommende.

9. Ordensreglementet


Al ophold på land og vand sker på eget ansvar. Hærværk og tyveri anmeldes til politiet. Personer påvirket af rusmidler accepteres ikke. Surf Agency forbeholder sig retten til at afvise berusede personer fra at deltage i vandrelaterede aktiviter, såfremt at Surf Agency fornemmer mistanke herom. Al rygning foregår udendørs. Medbragt mad og drikke må ikke nydes i på Surf Agency’s udendørsområde. Ligelede må medbragte drikkevarer ikke nydes I selskabslokalet. Catering udefra og medbragt mad er tilladt i forbindelse med leje af selskabslokale.

10. Forbehold:


Surf Agency kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig eller på anden måde ansvarlig for fejl og mangler på vores hjemmesider, sociale medier etc. Surf Agency kan på ingen måde gøres ansvarlig for eventuelle substitut services eller tab som en kunde eller 3. part måtte have i forbindelse med en aktiviteter med Surf Agency eller brug af vores hjemmeside. Der tages forbehold for trykfejl i både tilbud/events, Internet og betingelser. Surf Agency tager endvidere forbehold for bookede dage og tidspunkter.

10. Retur og ombytning af vare:

Hvis du fortryder dit køb eller ønsker at ombytte din(e) vare(r), kan du købe en returlabel og returner varen, som du har købt hos os. En returlabel koster 39 kr.
Bestil en returseddel og køb returfragt til din returpakke.

Når betalingen er gennemført, så kan du på kvitteringssiden hente din returseddel og pakkelabel. Retursedlen og din købte pakkelabel vil også blive sendt til din angivne e-mail adresse.

Når vi har modtaget din returpakke, så vil vores kundeservice behandle den hurtigst mulig. Såfremt at din returordre opfylder betingelserne for retur, så sørger vi for at refundere dit køb.